Phòng Trị Bệnh Tôm

Ao dèo ngày hôm nay đã hoàn thành, Tôm đạt đầu con Tôm Gan ruột tuyệt đẹp Tôm đều không so le

Lượt Xem: 325 Like: 3

TRỊ PHÂN TRẮNG TÔM LỘT XÁC
TRỊ ĐỐM ĐEN TÔM LỘT XÁC
TRỊ BỆNH TÔM BỊ CÒI LỘT XÁC
TRỊ BÁM RONG VÀ KÝ SINH TRÙNG
TRỊ CONG THÂN
TRỊ BỆNH GAN
???????????
TRỊ GAN THẬN MỦ CHO CÁ
KHỬ KHUẨN GÂY BỆNH CHO AO
☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎☎
Tổng đài hổ trợ Bk18 công thức chuẩn :
0898005252
Khuyến cáo : khách hàng nên gọi tổng đài trước khi sử dụng để xác nhận công thức

Trở lên đầu trang