Nuôi Tôm

Chi Kim Anh Đại lý Anh Khoa thăm khu nuôi tôm thành công Phú Yên.

Lượt Xem: 4.946 Like: 7

Nhờ sự chuyển giao của Chi Kim Anh hiện nay các farm nuôi tôm ở đây rất thành công.

Trở lên đầu trang