Phòng Trị Bệnh Tôm

CÔNG THỨC TRỊ PHÂN TRẮNG 8 NGÀY SỬ DỤNG BK + KHOÁNG MIXONE TÔM BỆNH LÀ SIZE 55 CON/KG SAU 8 NGÀY

Lượt Xem: 1.709 Like: 10

CÔNG THỨC TRỊ PHÂN TRẮNG 8 NGÀY SỬ DỤNG BK + KHOÁNG MIXONE TÔM BỆNH LÀ SIZE 55 CON/KG SAU 8 NGÀY VỀ SIZE 48 CON/KG
?????????
?????TÔM NUÔI 72 NGÀY
?????SIZE : 60 CON/KG
QUY TRÌNH NUÔI TÔM BK18 – MIXONE
Tổ hợp YuCCA giúp giải phóng khí H2s
Kỹ thuật Bk18
0898-005252 – Đỗ Quốc Đạt
0931-005454 – Phạm Văn Nhựt
0899-500052 – Nguyễn Thị Mỹ Hồng
✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍
Tổ hợp dinh dưỡng sinh học Bk18
Tổ hợp vi sinh khoang miệng Blis K12
Tổ hợp khoáng chất lượng cao MixOne
Tổ hợp sinh học THIO CLEAR PRO
( Giải độc Phèn, No2,NH3 )

Trở lên đầu trang