Giải Pháp Nuôi Tôm Hiệu Quả - Bền Vững

Hệ thống xử lý nước tuần hoàn hồ cá hải tượng Đầm Sen – ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản

Lượt Xem: 947 Like: 4

Hệ thống xử lý nước tuần hoàn hồ cá hải tượng Đầm Sen

Xử lý khuẩn, tảo, NO2, NH3, TSS…
Tăng ORP, DO
Hoàn toàn không sử dụng hóa chất.

Để biết thêm thông tin vui lòng inbox hoặc liên hệ 0989709540 Mr. Dũng

Trở lên đầu trang