Nuôi Tôm

khu nuôi tôm thẻ lót bạc 100% farm Anh Tư Sia

Lượt Xem: 8.664 Like: 7

1 ao ương 1000m2. 4 ao nuoi 1200m2/ao. Ao chứa nước 2 ha. Ao lắng 5000m2.

Trở lên đầu trang