Nuôi Tôm

LIỆU NUÔI TÔM GIỐNG CP TRÊN HỒ TRÒN CÓ THÀNH CÔNG KHÔNG?

Lượt Xem: 7.986 Like: 60

Liệu nuôi tôm giống cp trên hồ tròn có thành công không? Học viên khóa 2 tham gia chương trình huấn luyện tại farm ops tiền giang. Liên hệ Trần Quang Huy 0913753035.
#nuoitomtrenaolotbat
#ops

Trở lên đầu trang