Nuôi Tôm

NUÔI TÔM TRÊN AO TRÒN LÓT BẠT- THỬ TẢI HỒ TRÒN I TRẦN QUANG HUY

Lượt Xem: 20.095 Like: 81

Nuôi tôm trên hồ tròn lót bạt. Sau khi thi công khung sắt, tiến hành lót bạt. Nên bơm nước vào đầy ao để thử tải nhằm kiểm tra vấn đề rò rỉ.

Trở lên đầu trang