Nuôi Tôm

white shrimp farm vietnam 500PL/m2

Lượt Xem: 31.542 Like: 69

chuẩn bị tỉa tôm size 150/kg. dung 90% thuốc ops. opsprint@gmail.com

Trở lên đầu trang