Nuôi Tôm

White shrimp farm vietnam

Lượt Xem: 13.482 Like: 213

Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng trên ao lót bạt đáy.

Trở lên đầu trang