Nuôi Tôm

Xử lý nước nuôi tôm thẻ chân trắng trên ao lót bạt

Lượt Xem: 29.878 Like: 60

Phương pháp xử lý vô cùng hiệu quả với việc xử dụng pac. KMnO4. Chloride.

Trở lên đầu trang