Nuôi Tôm
TÔM RỚI 2 NGÀY 30KG CỨU SỐNG NHỜ HERBCURE VÀ CERFOTAXIM
#TranQuangHuyOfficial #nuoitomtrenaotronlotbat #nuoitom TÔM RỚI 2 NGÀY 30KG CỨU SỐNG NHỜ HERBCURE VÀ CERFOTAXIM ——————————– Chia sẻ kiến thức nuôi tôm trên ao tròn lót bạt, đặt biệt nuôi tôm thẻ chân trắng, cách chăm sóc, kĩ thuật nuôi tôm hiệu quả nhất cho các bạn đã và đang tìm hiểu về lĩnh vực nuôi […]
Lượt Xem: 13.772 Like: 248
Trở lên đầu trang