Giải Pháp Nuôi Tôm Hiệu Quả - Bền Vững
Hệ thống xử lý nước cấp cho ao nuôi tôm công nghiệp tại Sóc Trăng
Hệ thống xử lý nước cấp cho nuôi tôm công nghiệp: công nghệ điện hóa siêu âm – vi bọt khí: 🦐 Xử lý khuẩn, tảo, NO2, NH3, TSS… 🦐 Tăng ORP, DO 🦐 Hoàn toàn không sử dụng hóa chất. 🦐 Nước đã qua xử lý có thời gian tái nhiễm khuẩn lâu 🦐 […]
Tất Cả
Trở lên đầu trang