THUY SAN BAC LIEU
Nuôi cá tai tượng hiệu quả kinh tế cao
Nuôi cá tai tượng chi phí rất thấp, dễ nuôi do thức của cá dễ tìm như các phụ phẩm thức ăn dư thừa của gia đình, rau cải và cả thức ăn công nghiệp #nuoica #nuoicataituong #cataituong #thuysanbaclieu #thuysan #baclieu
Trở lên đầu trang