THUY SAN BAC LIEU
Nuôi Cua Đinh Trong Hồ Xi Măng
Kết Nối Và Chia Sẻ Nuôi Trồng Thủy Sản: Nuôi Cua đinh trong hồ xi măng dễ chăm sóc quản lý thức ăn, cua mau lớn, phòng trị bệnh dễ hơn… #cuadinh#nuoicuadinh#nuoitom #nuoica #nuoiluon #nuoiran #thuysan #thuysanbaclieu
Lượt Xem: 96.406 Like: 320
Trở lên đầu trang