THUY SAN BAC LIEU
Định lượng thức ăn cho tôm nuôi
Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản: Định lượng thức ăn cho tôm là yếu tố quyết định nuôi tôm thành công, đạt hiệu quả kinh tế một vụ nuôi. Cho ăn đúng lượng thức ăn, không dư thừa và tôm phát triển tốt, nhằm giảm chí phí đầu vào tăng […]
Lượt Xem: 28.853 Like: 187
Trở lên đầu trang