Vuông Tôm Vượt Khó
PHÂN BIỆT VÀ CHỌN LỰA TÔM SÚ GIỮA "MOANA, CHÂN ĐỎ, SÚ THƯỜNG" ĐỂ NUÔI HIỆU QUẢ
thuốc đặc trị các bệnh trên tôm, hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm, chọn tôm giống tốt, phong thủy trong nuôi tôm, xử lý… diệt Rong, diệt ốc đinh, chem chép, dòm xanh, bệnh phân trắng, bệnh đỏ thân, bệnh phát sáng, bệnh đường ruột, bệnh gan tụy tôm, EMS, COPEFLOC, BIOFLOC, bệnh cong thân […]
Lượt Xem: 19.301 Like: 125
Tất Cả
Trở lên đầu trang