Phòng Trị Bệnh Tôm

✍️TUYỆT ĐỈNH CHẾ PHẨM✍️ BK18 + MIXONE THIO + YUCCA50 PRO MEN + OXY SUPPER NÉN

Lượt Xem: 254 Like: 4

🦐 QUY TRÌNH NUÔI TÔM TÔM🦐
👉GAN ĐẸP
👉RUỘT ĐẸP
👉NƯỚC ĐẸP
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
✍️TUYỆT ĐỈNH CHẾ PHẨM✍️
BK18 + MIXONE
THIO + YUCCA50
PRO MEN + OXY SUPPER NÉN
Kỹ thuật sản phẩm : 0898005252

Trở lên đầu trang