THUY SAN BAC LIEU

Áp Dụng Công Nghệ BIOFLOC Sẽ Giảm Lượng Thức Ăn Nuôi Tôm

Lượt Xem: 3.418 Like: 38

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản: Giáo sư, Tiến sĩ Trần ngọc Hải – Phó Trưởng Khoa Thủy sản Đại học Cần Thơ, giải đáp những vấn đề khó khăn khi áp dụng công nghệ biofloc trong nuôi tôm siêu thâm canh
#nuoitom #biofloc #nuoitomsieuthamcanh #nuoica #nuoiluon #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang