THUY SAN BAC LIEU

Bạc Liêu nhân rộng mô hình nuôi tôm từ nguồn gia hóa (Moana)

Lượt Xem: 1.554 Like: 17

Kết Nối Và Chia Sẻ Nuôi Trồng Thủy Sản: Hội thảo nhằm cung cấp thêm các quy định trong sản xuất và kinh doanh giống tôm sú, thẻ chân trắng; đánh giá khả năng thích nghi và khả năng nhân rộng mô hình nuôi từ nguồn giống giá hóa (moana) làm cơ sở nhân rộng mô hình trong thời gian tới
#nuoitom #sugiahoa #sumoana #thuysan #baclieu #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang