THUY SAN BAC LIEU

BODE GRUOP | Chuyên nghiệp hóa người nuôi tôm tỉnh Cà Mau

Lượt Xem: 6.239 Like: 42

Kết Nối Và Chia Sẻ Nuôi Trồng Thủy Sản: Tập đoàn Công ty cổ phần Thủy sản Bồ Đề đã tổ chức hội thảo tại xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Tại đây, một số nông dân nuôi tôm thành công nhờ ứng dụng công nghệ sinh học Bồ Đề chia sẻ với nông dân, hướng dẫn kỹ thuật
#nuoitom #bode #congnghesinhhoc #ngôdcphen #ngôdchuuco #nuoica #nuoiluon #nuoiran #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang