THUY SAN BAC LIEU

Cải tiến hệ thống cấp nước nuôi tôm – Giảm tiền điện

Lượt Xem: 20.300 Like: 148

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản:
Anh Đỗ Mình Hải ở xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình đã có sáng kiến cải tiến thành công hệ thống cấp nước nuôi tôm, giảm chi phí tiền điện đáng kể và vận hành tiện lợi, hiệu quả thiết thực.
#nuoitom #nuoitomcongnghecao #nuoica #nuoiluon #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang