THUY SAN BAC LIEU

Cải tiến quy trình nuôi – Tôm phát triển nhanh

Lượt Xem: 4.253 Like: 38

Kết Nối Và Chia Sẻ Nuôi Trồng Thủy Sản: Vụ nuôi tôm đầu năm 2021, anh Đỗ Minh Hải đã cải tiến quy trình nuôi tôm, bước đầu cho kết quả khá quan, tôm rất mau lớn
#nuoitom #caitien #quytrinh #nuoica #nuoiluon #nuoiran #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang