THUY SAN BAC LIEU

Chuyển tôm theo giai đoạn nuôi

Lượt Xem: 28.673 Like: 104

Chuyển tôm theo giai đoạn nuôi là kỹ thuật nuôi tôm theo từng giai đoạn, tôm nhỏ nuôi mật độ dầy, tôm lớn hơn thì chuyển qua nuôi mật độ thưa để nuôi tôm về size lớn. mỗi lần chuyển là dùng lưới léo để sang tôm

#chuyentom #thuysan #nuoitomcongnghecao
#nuoitomaotronnoi
#thuysanbaclieu #baclieu

Trở lên đầu trang