THUY SAN BAC LIEU

Clip vui – Người nuôi tôm có thể chưa biết

Lượt Xem: 2.535 Like: 37

Kết Nối Và Chia Sẻ Nuôi Trồng Thủy Sản: Hoạt động giải trí trong nuôi tôm cũng quan trọng, giúp người nuôi tôm vừa giải trí và biết thêm về phản ứng sinh học của tôm khi mô trường thay đổi.
#nuoitom #clipvui #giaitri #nuoica #nuoiluon #nuoiran #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang