THUY SAN BAC LIEU

Công nghệ sinh học Bồ Đề tạo được niềm tin người nuôi tôm

Lượt Xem: 27.553 Like: 148

Kết Nối Và Chia Sẻ Nuôi Trồng Thủy Sản: Tập đoàn Công ty cổ phần Thủy sản Bồ Đề luôn đồng hành với người nuôi tôm, từ tập huấn kỹ thuật và tặng sản phẩm công nghệ sinh học Bồ Đề
#nuoitom #bode #congnghesinhhoc #nuoica #nuoiluon #nuoiran #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang