THUY SAN BAC LIEU

Đầu tư điện mặt trời trong nuôi tôm – Lợi nhuận kép

Lượt Xem: 6.207 Like: 59

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản: Anh Long Văn Nghĩa ở xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc liêu là người tiên phong lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời ốp mái để phục vụ điện nuôi tôm siêu thâm canh. Anh cho biết sử dụng năng lượng mặt trời trong sản xuất là bài toán kinh tế lợi nhuận kép.
#nuoitom #nangluongmattroi #nuoitomcongnghecao #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang