THUY SAN BAC LIEU

Định lượng thức ăn cho tôm nuôi

Lượt Xem: 28.853 Like: 187

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản:
Định lượng thức ăn cho tôm là yếu tố quyết định nuôi tôm thành công, đạt hiệu quả kinh tế một vụ nuôi. Cho ăn đúng lượng thức ăn, không dư thừa và tôm phát triển tốt, nhằm giảm chí phí đầu vào tăng lợi nhuận đầu ra.
#nuoitom #chotoman #nuoitomcongnghecao #nuoica #nuoiluon #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang