Tôm TV

GIẢM NGUY CƠ THIỆT HẠI TỚI 25% CHỈ VỚI CHI PHÍ 10 triệu đồng

Lượt Xem: 25.884 Like: 238

Video trình bày phương án kỹ thuật trong nuôi tôm ao đất giúp giảm chi phí xử lý và giảm nguy cơ thiệt hại, tăng hiệu quả thành công.
Phương pháp xây dựng và vận hành hố siphon hiệu quả trong nuôi tôm thẻ ao đất

Trở lên đầu trang