THUY SAN BAC LIEU

Giống Sú Gia Hóa – Sự lựa chọn của người nuôi tôm

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản:
Anh Huỳnh Thanh Bá ở ấp Ruộng Xạ, xã Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang là nông dân nhiều vụ liền nuôi tôm gia hóa rất thành công, anh cho biết tôm gia hóa lớn rất nhanh. Nếu nuôi 2 tháng mà có rủi ro vẫn có lợi nhuận
#nuoitom #tomgiahoa #sugiahoa #nuoica #nuoiluon #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang