Tôm TV

3 mô hình NUÔI TÔM HIỆN ĐẠI NĂNG SUẤT CAO/3 super intensive models of shrimp farming

Lượt Xem: 17.414 Like: 213

Góc nhìn TÔM tv, chuyên đề: CÁC CẤP ĐỘ ĐẦU TƯ NUÔI TÔM
Phần 2: Ba mô hình nuôi tôm hiện đại, năng suất cao
Linhk Xem lại Phần 1: Ba mô hình nuôi tôm chi phí thấp, dễ áp dụng