Nuôi Tôm

khu nuôi tôm thẻ lót bạc 100% farm Anh Tư Sia

Lượt Xem: 10.293 Like: 11

1 ao ương 1000m2. 4 ao nuoi 1200m2/ao. Ao chứa nước 2 ha. Ao lắng 5000m2.

Trở lên đầu trang