THUY SAN BAC LIEU

Kinh Nghiệm Ương Tôm Mùa Mưa

Lượt Xem: 10.401 Like: 112

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản: Anh Đỗ Minh Hải là người nuôi tôm siêu tâm canh rất thành công nhiều năm qua. Đặc biệt, ở anh có kỹ thuật ương vèo tôm đều đạt tỷ đầu con, hầu như 100 lần ương đều đạt 100%
#nuoitom #uongtom#nuoitomsieuthamcanh #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang