THUY SAN BAC LIEU

Kỹ thuật ương tôm nuôi quảng canh

Lượt Xem: 1.878 Like: 38

Kết Nối Và Chia Sẻ Nuôi Trồng Thủy Sản: kỹ sư Nguyễn Đức Khoa – Phó trưởng Phòng Kỹ thuật, Trung tâm khuyến nông Bạc Liêu hướng dẫn cải tạo công trình nuôi tôm quảng canh và ương vèo tôm
#nuoitom #uongtom #veotom #nuoica #nuoiluon #nuoiran #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang