Nuôi Tôm

LIỆU NUÔI TÔM TRÊN AO TRÒN LÓT BẠT CÓ DỄ THÀNH CÔNG KHÔNG?

Lượt Xem: 6.742 Like: 88

Liệu nuôi tôm trên ao tròn có dễ thành công không? Liệu có thể thu hoạch 6 tấn 1 ao 500m3 không? Trong quá trình nuôi có xảy ra các loại bệnh như gan tụy, phân trắng, đỏ thân, ốp thân, đốm đen… không?
#nuoitomtrenaolotbat
#ops

Trở lên đầu trang