THUY SAN BAC LIEU

Mô hình nuôi tôm kết hợp cá rô phi nuôi trong vèo

Lượt Xem: 8.280 Like: 42

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản:
Nuôi vèo lưới cá phi đơn tính trong ao nuôi tôm là mô hình nuôi tôm an toàn sinh học, thân thiện với môi trường, ít rủi ro và bền vững, tăng thu nhập trên cùng một diện tích canh tác
#nuoitom #nuoica #nuoiluon #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang