Bác Sĩ Tôm

Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 2 giai đoạn ít thay nước theo công nghệ Trúc Anh

Lượt Xem: 26.798 Like: 59

Bạn của nhà nông VTV2 – Mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng 2 giai đoạn ít thay nước theo công nghệ Trúc Anh

Trở lên đầu trang