Nhân Trương Vlog

Mua bán tôm sú!! Noi uy tín là vàng!!!

#Muabantomsu#Tomsu#Uytin#Trong video này mình chia sẽ với anh chị em một cuộc mua bán tôm!!! Noi đây giữa người mua và người bán rất thân thiện và gần như anh em với nhau !!! Khi người bán bân công việc người mua vẫn cứ vào nhà cân tư nhiên rồi ghi sổ để đo hôm sau tinh tiền!!!

Trở lên đầu trang