THUY SAN BAC LIEU

Quản lý nước nuôi tôm siêu thâm canh bằng vi sinh

Lượt Xem: 23.725 Like: 170

Kết Nối Và Chia Sẻ Nuôi Trồng Thủy Sản: Thạc sỹ Long Văn Nghĩa chia sẻ cách phòng quản lý môi trường nước nuôi tôm siêu thâm canh bằng phương pháp sử dụng vì sinh
#nuoitom #visinh #thuysan #baclieu #thuysanbaclieu
#nuoitomsieuthamcanh

Trở lên đầu trang