THUY SAN BAC LIEU

Quy trình nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn

Lượt Xem: 21.322 Like: 221

Kết Nối Và Chia Sẻ Nuôi Trồng Thủy Sản: Thạc sỹ Long Văn Nghĩa chia sẻ quy trình kỹ thuật nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn. Mỗi gia đoạn có cách quản lý và nuôi dưỡng tôm nuôi
#nuoitom #nuoitomsieuthamcanh #nuoica #nuoiluon #nuoiran #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang