THUY SAN BAC LIEU

Sang tôm vận chuyển xa – Tôm vẫn khỏe

Lượt Xem: 4.336 Like: 48

Kết Nối Và Chia Sẻ Nuôi Trồng Thủy Sản:
Sang tôm ương chuyển nuôi giai đoạn 2 cách 3 km. Anh Long Văn Nghĩa đã dùng xe gắn máy để chuyển tôm ương về khu nuôi mới, mặc dù đoạn đường xa tôm vẫn khỏe và không bị hao hụt đầu con.
#nuoitom #sangtom #chuyentom #nuoica #nuoiluon #nuoiran #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang