THUY SAN BAC LIEU

Sử dụng Công nghệ sinh học Bồ Đề – Nuôi tôm công nghệ cao

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản: Mô hình nuôi tôm theo quy trình sinh học của anh Cao Thành Văn ở xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Mô hình nuôi tôm này áp dụng hoàn toàn quy trình vi sinh và Công nghệ sinh học Bồ Đề 688 trong việc xử lý môi trường nước và cho ăn, tôm phát triển tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực thẩm và bỏa vệ môi trường

#nuoitom #nuoitomcongnghecao #bode688 #nuoica #nuoiluon #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang