THUY SAN BAC LIEU

Sử Dụng Điện Năng Lượng Mặt Trời Trong Nuôi Tôm

Lượt Xem: 9.513 Like: 79

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản: Long Văn Anh Nghĩa ở ấp 15, xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Là người nuôi tôm rất thành công với mô hình nuôi tôm siêu thâm canh an toàn sinh học. Hiện nay anh tiến hành đầu tư điện năng lượng mặt trời phục vụ cho nhu cầu sản xuất tôm nhằm tiết kiệm giảm sử dụng lưới điện Quốc gia, tăng lợi nhuận trong nuôi tôm
Long Nghĩa 0918827507

#nuoitom #nangluongmattroi #nuoitomsieuthamcanh #thuysan #thuysanbaclieu #nangluong

Trở lên đầu trang