THUY SAN BAC LIEU

Thu hoạch tôm 4 hồ 500 mét vuông đạt 10 tấn

Lượt Xem: 7.514 Like: 75

Kết Nối Và Chia Sẻ Nuôi Trồng Thủy Sản: Trại nuôi tôm Long Văn Nghĩa vừa thu hoạch xong 4 hồ 500 mét vuông đạt 10 tấn tôm
#nuoitom #thuhoach #tomthe #nuoica #nuoiluon #nuoiran #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang