THUY SAN BAC LIEU

Tổng kết Dự án WB 9 – CNSH Bồ Đề ứng phó Biến đổi khí hậu

Lượt Xem: 4.367 Like: 26

Kết Nối Và Chia Sẻ Nuôi Trồng Thủy Sản: Trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu tổ Hội thảo Tổng kết việc thực hiện Tiểu dự án 10 thuộc dự án WB9 (Tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới)” Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng sinh thái, nâng cao sinh kế, thích ứng biến đổi khí hậu ở huyện Hòa Bình, Đông Hải và thành phố Bạc Liêu” thuộc dự án ICRSL
#nuoitom #bode #congnghesinhhoc #nuoica #nuoiluon #nuoiran #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang