THUY SAN BAC LIEU

Trúng tôm nhờ áp dụng tốt kỹ thuật nuôi

Lượt Xem: 10.035 Like: 76

Kết Nối Và Chia Sẻ Nuôi Trồng Thủy Sản: Chú Nguyễn Văn Hung ở ấp 19, xã Phong Thạnh, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Chú Hùng cũng là Giám đốc Hợp tác xã Duy Nhất, cho biết: Hợp tác xã có 200 ha vuông nuôi tôm và vụ tôm đầu năm 2021 vuông nuôi tôm của các xã viên đều trúng.
#nuoitom #tomsach #quangcanh #nuoica #nuoiluon #nuoiran #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang