THUY SAN BAC LIEU

Ứng dụng Bồ Đề nuôi tôm công nghệ cao – An toàn sinh học

Lượt Xem: 3.912 Like: 28

Kết Nối Và Chia Sẻ Nuôi Trồng Thủy Sản: Hợp tác xã nuôi tôm công nghệ cao Đông Hải đã áp dụng công nghệ sinh học Bồ Đề trong nuôi tôm công nghệ cao theo hướng an toàn sinh học, tôm thương phẩm của Hợp tác xã được nhiều người biết đến là tôm sạch, từ đó giá trị thương phẩm cũng được nâng lên, tăng lợi nhuận.
#nuoitom #bode #congnghesinhhoc #congnghecao #nuoica #nuoiluon #nuoiran #thuysan #thuysanbaclieu #baclieu

Trở lên đầu trang