Nuôi Tôm

White shrimp farm vietnam

Lượt Xem: 16.043 Like: 234

Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng trên ao lót bạt đáy.

Trở lên đầu trang