THUY SAN BAC LIEU

Xây dựng ao chìm lót bạt nuôi tôm – giảm chi phí

Lượt Xem: 78.775 Like: 534

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản.
Anh Đỗ Mình Hải ở xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình đã có sáng kiến thiết kế xây dựng ao chìm lót bạt nuôi tôm siêu rẻ.

#thietke #congtrinhnuoitom #nuoitom #nuoica #nuoiluon #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang