THUY SAN BAC LIEU

Xử lý chất thải – Tuần hoàn nước nuôi tôm

Lượt Xem: 15.602 Like: 72

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản: Mô hình nuôi tôm theo quy trình sinh học của anh Cao Thành Văn ở xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Trại áp dụng kỹ thuật xử lý chất thải nuôi tôm rất hiệu quả. Nước sau khi lắng lọc và xử lý đã tuần hoàn tái sử dụng, nuôi theo quy trình khép kín không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh
#nuoitom #xulychatthai #tuanhoannuoc #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang