THUY SAN BAC LIEU

Xử lý nước nuôi tôm giai đoạn 2

Lượt Xem: 13.261 Like: 188

Kết Nối Và Chia Sẻ Nuôi Trồng Thủy Sản: Trước khi sang tôm chuyển giai đoạn nuôi thì ao mới đưa tôm vào nuôi phải xử lý nước tốt trước 3 ngày sau đó chuyển tôm vào. Làm đúng kỹ thuật mà Thạc sỹ Long Văn Nghĩa hướng dẫn thì tôm nuôi của bà con nuôi tôm đảm bảo an toàn khi thả tôm nuôi ở giai đoạn 2.
#nuoitom #xulynuoc #sangtom #chuyentom #nuoica #nuoiluon #nuoiran #thuysan #thuysanbaclieu
#nuoitom #nuoica #nuoiluon #nuoiran #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang