THUY SAN BAC LIEU

Xử lý nước nuôi tôm quảng canh

Lượt Xem: 25.399 Like: 101

Kết nối và chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản:
Ông Nguyễn Văn Dũng ở xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân là người có nhiều kinh kinh nuôi tôm luân canh lúa rất thành công. Ông chia sẻ để nuôi tôm thành công thì ngoài con giống tốt thì yếu tố môi trường nước quyết định cho vụ nuôi nên trước khi thả tôm nuôi phải xử lý tốt môi trường nước.
#nuoitom #nuoitomquangcanh #nuoica #nuoiluon #thuysan #thuysanbaclieu

Trở lên đầu trang